Đào tạo AdWords

Khóa AdWords mạng tìm kiếm – Search

– Hiểu được nguyên lý xếp hạng AdWords
– Nghiên cứu, chia từ khóa chuyên nghiệp
– Phương thức thanh toán, tính giá trong AdWords
– Khởi tạo tài khoản AdWords, Cài đặt chiến dịch và ưu ý quan trọng khi setup
– Cách viết và tối ưu mẫu quảng cáo
– Tiện ích mở rộng quảng cáo
– Nguyên lý điểm chất lượng hoạt động
– Chính sách AdWords cần thiết
– Quy trình tối ưu chiến dịch theo thời gian
– Áp dụng tự động hóa trong AdWords
– Sử dụng AdWords chuyên nghiệp nhất
– Vấn đề về nhấp chuột không hợp lệ và nguyên lý phòng tránh

Khóa AdWords mạng hiển thị – GDN

– Tìm hiểu hệ thống mạng hiển thị lớn của Google
– Chọn phương thức nhắm mục tiêu hiệu quả
– Công cụ phân tích dữ liệu nhắm mục tiêu chính xác
– Cài đặt mạng hiển thị và lưu ý quan trọng
– Cách tạo quảng cáo đáp ứng, ảnh, html5
– Tối ưu mạng hiển thị hiệu quả cao
– Chiến dịch quảng cáo video Youtube
– Chạy quảng cáo trên Gmail

Khóa tiếp thị lại – Remarketing & Conversion

Quảng cáo tiếp thị lại thường
– Tại sao phải tiếp thị lại
– Cài đặt tiếp thị lại
– Tuyệt chiêu chạy tiếp thị lại

Quảng cáo tiếp thị lại động – Dynamic remarketing
– Ưu điểm lớn của tiếp thị lại động
– Cài đặt tiếp thị lại động
– Tạo chiến dịch tiếp thị lại động

Cài đặt và theo dõi chuyển đổi
– Vì sao phải theo dõi chuyển đổi
– Chuyển đổi Online
– Cài đặt từ AdWords, Analytics, Tagmanager
– Chuyển đổi Offline
– Theo dõi hành vi khách hàng trên website

Xem thêm tại: http://googleadwords.edu.vn/

Đào tạo AdWords
Rate this post